דיני ירושה, צוואות ועזבונות

אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה חוקית, מותיר את קביעת יורשיו וחלוקת עזבונו בידי הוראות חוק הירושה וסדר הקדימות הקבוע בחוק.
זכות הירושה בחוק הישראלי, מתחלקת לירושה על-פי דין ולירושה על-פי צוואה לצורך העברת זכויות על שם יורשים אם במקרקעין ואם זכויות אחרות ע"ש המוריש, קרנות, ביטוחים, כספים, נדרשת אסמכתא משפטית להוצאה לפועל של צוואתו של נפטר – צו קיום צוואה או לקביעת זכותם וחלקם של היורשים השונים – צו ירושה.

צו קיום צוואה
אדם קובע את אופן חלוקת עזבונו לאחר מותו בצוואה. היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה. על יורשים המעוניינים לחלק את עזבונו של הנפטר על-פי צוואה, יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה, להוציא צו קיום צוואה המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.

צו ירושה

צו ירושה הוא צו משפטי המצהיר על זכויות היורשים, זהותם וחלקם בעיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. צו הירושה מכריע בסוגיית זכויות הירושה ומיהם יורשיו של הנפטר מכוח חוק הירושה, תשכ"ה-1965. צו הפטירה מעיד על מות המנוח, מועד פטירתו מיהם יורשיו ומה חלקם בעיזבון. לשם קבלת צו ירושה על יורשי המנוח על פי דין להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה.


צוואות
עריכתה של צוואה דורשת בקיאות בדיני הירושה; משרדנו בקיא בהכנת צוואות בכתב, צוואות הדדיות לבני הזוג, הגשת בקשות לקיום צוואה וכן להוצאת צווי קיום ירושה. הליכים מסוג זה, הנם הליכים רגישים ביותר שכן לעיתים מדובר על סכומי כסף נכבדים אשר גורלם נחרץ בהליך זה. משכך, להליכים אלה יש נטייה לסיבוכים והתנגדויות. נטילת ליווי משפטי בהליך זה מקלה מאוד על היורשים המעורבים.  ניהול הליך ירושה מכל סוג במיומנות הנדרשת על פי הדין והפסיקה, עשוי לחסוך ליורשים עגמת נפש מיותרת לייעל ולזרז את ההליך באופן משמעותי.
צוואת תושב חוץ - משרד קריספי-ישראלי מתמחה בעריכת צוואות לתושבי חוץ , אשר מחזיקים נכסים, חשבונות בנק או כל נכס אחר שבבעלותם בארץ. לבקשת צו קיום צוואת תושב חוץ יש לצרף מסמכים נוספים על המחוייב בחוק, הכוללים חוות דעת הדין הזר, הוכחת בעלות (לשם הקניית סמכות מקומית לדיון בבקשה, תרגומים נוטריונים לעברית וכו'.

ירושת משק חקלאי
במקרה של משק חקלאי, לא חלוקה בצוואה או ירושה ע"פ דין הם הקובעים; החוק אוסר חלוקה של משק החקלאי וכתוצאה מכך, יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית - יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העזבון.
הבדל מכריע נוסף הוא קיומו של חוזה מכוחו מחזיק בעל המשק בנחלתו מכוח הפסיקה הוראות חוזה זה גוברות על דיני הירושה. המצב החוקי האמור יוצר פתח לסכסוכים משפחתיים ודורש טיפול משפטי מיומן ומקצועי.

ניהול עזבונות
במסגרת הליכי ירושה, לעיתים אף עוד בהליך כתיבתה של הצוואה, יבחר המוריש למנות "מנהל עיזבון" אשר יהא אמון על כינוס כל נכסיו וחלוקתם ליורשים באופן שישקף בצורה הנאמנה ביותר את רצונו של המוריש לאחר פטירתו. ניתן למנות מנהל עיזבון מבעוד מועד (בעת עריכת הצוואה) כמו כן, במקרה שהמוריש לא מינה מנהל עיזבון והיורשים חושבים לנכון כי יש למנות מנהל עיזבון אזי פועלים לעשות כן כבר בהליך בקשת צו ירושה או צו קיו צוואה. במקרים מסוימים, יכול שמנהל העיזבון ימונה על ידי בית המשפט וזאת במקרים שהיורשים מגיעים לכדי סכסוך אשר מאלץ את בית המשפט למנות מנהל עיזבון מטעם בית המשפט. 


English | צור קשר | צור קשר
הדס קריספי, עו"ד
אוריון  -  שיווק באינטרנט , בניית אתרים